Tietosuojaseloste, Maxikarkki.fi

Tämä tietosuojaseloste koskee Maxikarkki.fi -sivustoa, josta vastaa Net Trading Group NTG Åland AB (jäljempänä ”yhtiö”), ja sivuston maxikarkki.fi (jäljempänä ”sivusto”) käytön yhteydessä tai käyttäjien kirjautuessa sivustolle tapahtuvaa henkilötietojen keräämistä ja niiden käyttöä.

Henkilötiedot ovat tietoja, joita voidaan käyttää tietyn yksityishenkilön tunnistamiseen ja joihin kuuluvat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja IP-osoite. Sivuston käyttöön liittyviä tietoja, esimerkiksi tehtyjä ostoksia, pidetään myös henkilötietoina.

Yhtiö vastaa sivuston käytön yhteydessä kerättävien tietojen käsittelystä. Yhtiö noudattaa kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Sisältö vastaa kulloinkin yhtiön sisäisessä tarkastuksessa ilmoitettua tietosuojaselostetta. Epäselvissä tapauksissa sisäisen tarkastuksen ilmoittama versio on pätevä. Yhtiön päivittäisestä toiminnasta vastaava esimies vastaa tietosuojaselosteen pitämisestä ajan tasalla myös sivustolla.

 

 1. Mitä tietoja säilytämme ja miten niitä käytämme

Yhtiö kerää tietoja siitä, kuka käyttää sivustoamme ja miten hän sitä käyttää. Käytämme näitä tietoja sivustomme ja yleisen käyttäjäkokemuksen parantamiseen.

 

Käyttäjän itse antamat tiedot

Yhtiö kerää sivuston käyttäjistä tietoja, jotka ovat:

 • Nimi
 • Osoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Salasana (tallennetaan salattuna)
 • IP-osoite

 

Jos käyttäjä tekee sivustollamme ostoksen, tallennamme lisäksi:

 • Tiedot ostoksesta, esimerkiksi tuotteet, päivämäärän, ostoksen hinnan jne.

 

Voimme myös muuttaa muita ostokseen liittyviä tietoja, kuten automaattisesti kertyviä tietoja maksunvälittäjästä ja asiaan kuuluvia tilastotietoja.

 

Tiedot, joita keräämme sivuston käytöstä

Yhtiö kerää palvelun käyttötietoja, joihin kuuluvat kirjautumisaika, kirjautumisten lukumäärä, palvelun käyttötapa, ostokset jne., ja tallentaa ne palvelimilleen.

 

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle sivuston lataamisen yhteydessä. Yhtiö ei käytä evästeitä tietojen keräämiseen, joten emme voi yksittäisen käyttäjän käyttäessä sivustoa yhdistää käyttöä häneen yksityishenkilönä.

 

Evästeet, joita maxikarkki.fi käyttää, ovat:

 • Shopify; verkkokauppa-alustamme, jonka on kehittänyt Shopify, Inc.
 • Google Analytics; tietojen analysointityökalu, jonka on kehittänyt Google, Inc.
 • Google Adwords; mainosten kohdistamiseksi ja käyttäjän rekisteröintien seuraamiseksi, jonka on kehittänyt Google, Inc.
 • Facebook Pixel; mainosten kohdistamiseksi ja käyttäjän rekisteröintien seuraamiseksi, jonka on kehittänyt Facebook, Inc.

 

Kaikki evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymiä, eikä sitä voida käyttää yksityishenkilöiden tunnistamiseen.

 

 1. Tietojen keräämisen tarkoitus

Edellä mainittuja tietoja kerätään, jotta voimme täyttää rekisteröidyn asiakkaan kanssa tekemämme sopimuksen. Tietoja käytetään lisäksi palvelun parantamiseksi ja järjestelmän tyydyttävän kehittämisen varmistamiseksi. Niiden avulla voimme antaa tarjouksia ja alennuksia järjestämällä käyttäjien tarpeisiin mukautettuja oikeanlaisia kampanjoita. Yhtiö käyttää tietoja myös tilastojen luomiseen omaan ja yhteistyökumppaneiden käyttöön.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta

Yhtiön harjoittama henkilötietojen käsittely perustuu oikeudellisesti käyttäjän antamaan hyväksyntään tälle tietosuojaselosteelle ja muille käyttöehdoille. Hyväksyntä on annettu tietoisesti, vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti.

Kun käyttäjä sivustolle rekisteröityessään klikkaa ”hyväksyn”-painiketta, hän antaa meille suostumuksensa käsitellä tietojaan. Tämän suostumuksen voi aina halutessaan peruuttaa ottamalla meihin sähköpostitse yhteyttä osoitteella: info@maxikarkki.fi.

 

 1. Kenellä on pääsy tietoihin toimituksen yhteydessä

Käyttäjän yhtiölle antamia tietoja voidaan jakaa seuraaville yrityksille:

 • Shopify, Inc.; maailman johtava verkkokauppa-alusta. www.shopify.com
 • Paytrail Oyj; suomalainen maksupalvelutarjoaja. www.paytrail.com
 • Åland Post; suomalainen posti- ja logistiikkayritys. www.posten.ax
 • Mailchimp, Inc; e-mail newsletter. www.mailchimp.com

Nämä yritykset käyttävät henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 ilmoitettuun tarkoitukseen. Yrityksiä sitovat yhtiön kanssa tehdyt tietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

 

 1. Arkistointi- ja hävittämiskäytännöt

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen palvelun tarjoamiseksi. Tämä tarkoittaa, että hävitämme käyttäjän tiedot asiakassuhteen päättyessä, ellei tilinpäätöstä ja kirjanpitoa koskevista säännöistä muuta johdu.

Käyttäjä voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista arkistoistamme ottamalla meihin sähköpostitse yhteyttä osoitteella info@maxikarkki.fi. On huomattava, että poisto on peruuttamaton ja että kaikki kurssien käyttöoikeudet häviävät.

Yksittäisiä asiakastietoja voidaan tilinpäätöstä ja kirjanpitoa koskevien sääntöjen vuoksi säilyttää pitempään. Tällaiset tiedot säilytetään kuitenkin erikseen.

 

 1. Miten tiedot säilytetään ja turvataan

Yhtiö pitää asiakkaittensa yksityisyyden suojaa suuressa arvossa ja varmistaa, että sitä kunnioitetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Yhtiö vakuuttaa, että tietoja säilytetään turvallisesti kulloinkin voimassa olevan tietosuojalain mukaisesti ja että tiedot eivät päädy asiattomien toimijoiden tietoon. Yhtiö vakuuttaa lisäksi, että tietoja säilytetään järjestelmissä, jotka vastaavat tarvittavaa tietoturvan tasoa luottamuksellisuuden, koskemattomuuden ja käytettävyyden takaamiseksi.

Yhtiön työntekijät ja sopimuskumppanit on velvoitettu noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja, asetuksia ja sisäisiä ohjeita.

 

 1. Rekisteröidyn asiakkaan oikeudet

Rekisteröityneellä asiakkaalla on oikeus tarkastaa, korjata, poistaa ja siirtää tietojaan ja vaatia henkilötietojen käytön rajoittamista sekä vastustaa tietynlaisen käytön sallimista.

Käyttäjällä on myös oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos henkilötietoja on hänen mielestään käsitelty Suomen lakiin perustuvien sääntöjen vastaisesti.

 

 1. Yhteystiedot

Käyttäjä voi milloin tahansa kysyä meiltä käyttäjätietojensa käsittelystä ja vedota edellä mainittuihin oikeuksiinsa ottamalla sähköpostitse yhteyttä yhtiön johtoon osoitteella info@maxikarkki.fi.